מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
עימוד

משה כץ

Lab. Engineer Moshe Katz

מהנדס המעבדה

טל': 04-8294498