מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs תחום האיפיון המתקדם שירותים בתחום לאיפיון המתקדם

שירותים בתחום לאיפיון המתקדם

מדידת תכונות מיכניות

 • בדיקות חוזק במתיחה, בטמפרטורת החדר ובטמפרטורה גבוהה.
 • בדיקת עמידות בהתעייפות (התמחות בבדיקת שתלים דנטליים).
 • עמידות השבר בשיטת K1cוב-J-Integral.
 • חוזק נגיפה.

 

אמצעים לבדיקת תכונות חומרים

 • בדיקת קשיות HRC, HRB, HRA, HRV, Brinell, Micro- Vickers & Knoop
 • מיקרוסקופ אלקטרונים סורק (SEM) ובדיקת הרכב EDS.
 • חוזק מתיחה.
 • חוזק נגיפה.
 • מקדם התפשטות תרמי (CTE).
 • בדיקת חיספוס פני שטח.
 • בדיקת פרופיל הרכב.
 • בדיקת מקדם מוליכות תרמית.

 

התמחות בחקרי כשל

 • בדיקת פני שטח שבר (Fractography)
 • בדיקת איכות טיפול תרמי.
 • בדיקות התאמה לתקנים.
 • יעוץ לשיפור תפקוד ויעילות.

אפיון אבקות

 • בדיקת גזים במתכות (LECO ONH836)
 • ספקטרוסקופיה בשיטת XRF
 • בדיקת התפלגות גודל חלקיקים (Camsizer X2)

 

התמחות טכנולוגית

 • בחירת חומרים.
 • בחירת טיפול שטח והתאמה לדרישות.
 • ייעוץ ליצוריות.