מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs תחום קורוזיה וטיפולי שטח תחום קורוזיה וטיפולי שטח

תחום קורוזיה וטיפולי שטח


תחום קורוזיה וטיפולי שטח הינו בעלת ניסיון עשיר בתחומים של מניעת קורוזיה וטיפולי שטח בחומרים, בפרט במתכות וחומרים מרוכבים. המעבדה בעלת ציוד מטלורגי ואמצעים רבים לאפיון קורוזיה וניתוח כשל ולרשותה האמצעים השונים הקיימים במכון ובטכניון בכלל, על מנת להתמודד עם אתגרי התעשייה. בקבוצה אנשי מקצוע מוכשרים בעלי ידע מדעי, טכנולוגי וטכני נרחב.