מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs Vehicle & Mechanical Laboratory הגבהת רכבים – מעבדת רכב

הגבהת רכבים – מעבדת רכב

עדכון 23/07/17 – עדכון נוהל התקנה 993317

עדכון 05/04/2017 – עודכן תאריך יישום וכן חתימת מוסמך

 עדכון 01/03/2017 – הופץ נוהל מעודכן

 עדכון 19/12/2016 – נדחה מועד יישום מצ"ב קישור למסמך הודעה

 עדכון 14/11/2016 –  נוהל מעודכן הופץ, כניסה לתוקף מ1/1/2017

 עדכון 17/03/2016 – הנוהל הוקפא לצורך בחינה מחדש ויפורסם לאחר עדכון

 

נוהל משרד התחבורה T-02-2015 מתאריך 18/02/2016 מפרט את האופן והדרישות לפיהן ניתן לאשר הגבהת רכב.

נוהל הגבהת רכבים 00993317

נוהל לאישור מערכת להגבהת רכבים (קיט) 00988817 H012016

דחיית החלה להוראות נוהל

דרישות מיצרן או מתקין

יישום מדיניות

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחגי בק
haggaib@trdf.technion.ac.il