מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs המעבדה להנדסת רכב ומכונות הזמנת עבודה (יבוא אישי) שחרור מכס אנגלית

הזמנת עבודה (יבוא אישי) שחרור מכס אנגלית

טופס זה מהווה הזמנת עבודה בנוסף לבקשה לשחרור ומבטל את הצורך בשליחת מכתב בקשה נוסף. 

דף מידע – יש לקרוא ולהוריד טופס של משרד החתבורה

 • personal details

 • for copy of this application
 • Israel mail service number or shipping number
 • מיקום החבילה מופיע על דף ההודעה בד"כ בתחתית
 • description of goodsmanufacturer namecountry of suppliergoods amount
 • הננו מתחייבים לשמור את הטובין ברשותנו עד לאישור המעבדה.
 • files attachment

 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • ניתן לטעון קבצים מסוג JPG,PNG,GIF,DOC,PDF ו- XLS בלבד