מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs המעבדה להנדסת רכב ומכונות דוח ריכוז ליקויים ליבואן

דוח ריכוז ליקויים ליבואן

הטופס הוגדר ע"י משרד התחבורה  – גף יבוא סחר וייצור – מר משה ימיני

יבואן אשר נמצא אצלו ליקוי ביבוא מוצרי תעבורה נדרש למלא את הטופס

הטופס נשלח לכתובות הבאות:

משה ימיני- משרד התחבורה

קובי מחפודה – מעבדה לרכב טכניון

היבואן שמילא את הטופס

  • פרטי איש הקשר:

  • (לכתובת זו יישלח עותק מטופס זה)
  • תיאור ופירוט היבוא:

  • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
  • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
  • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
  • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
  • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
  • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
  • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.