מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs המעבדה להנדסת רכב ומכונות פניה לשינוי מידת צמיגים ברכב

פניה לשינוי מידת צמיגים ברכב

לאחר קבלת הפניה ניצור קשר במייל

עבור נגרר/נתמך/רכב אספנות אין צורך בהפניית משרד התחבורה.

כל שאר הרכבים נדרשים להגיש את הפניית במשרד התחבורה

 • גרסה

  1.2
 • הודעות

  בקשה שלא תכיל מסמכים נדרשים לא תטופל
 • עבור נגרר/נתמך/רכב אספנות אין צורך בהפניית משרד התחבורה. כל שאר הרכבים נדרשים להגיש את הפניית במשרד התחבורה
 • פרטי איש הקשר:

 • (לכתובת זו יישלח עותק מטופס זה)
 • לצורך תיאום מיקום הבדיקה
 • פרטי הבקשה

 • יש לצרף הפניית משרד התחבורה. עבור נגרר/נתמך/רכב אספנות אין צורך בהפניית משרד התחבורה.
 • יש לצרף הפניית משרד התחבורה. עבור נגרר/נתמך/רכב אספנות יש לרשום "לא נדרש"
 • הננו מתחייבים לשמור את הטובין ברשותנו עד לאישור המעבדה.
 • יש לצרף העתק של:

 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • ניתן לטעון קבצים מסוג JPG,PNG,GIF,DOC,PDF ו- XLS בלבד