מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs המעבדה להנדסת רכב ומכונות פניה לשינוי מידת צמיגים ברכב

פניה לשינוי מידת צמיגים ברכב

לאחר קבלת הפניה ניצור קשר במייל

יש לצרף הפניית משרד התחבורה ראה הודעות מטה

 • גרסה

  1.2
 • הודעות

  בקשה שלא תכיל מסמכים נדרשים לא תטופל
 • עבור נגרר/נתמך/רכב אספנות אין צורך בהפניית משרד התחבורה. כל שאר הרכבים נדרשים להגיש את הפניית במשרד התחבורה
 • פרטי איש הקשר:

 • (לכתובת זו יישלח עותק מטופס זה)
 • לצורך תיאום מיקום הבדיקה
 • פרטי הבקשה

 • יש לצרף הפניית משרד התחבורה. עבור נגרר/נתמך/רכב אספנות אין צורך בהפניית משרד התחבורה.
 • יש לצרף הפניית משרד התחבורה. עבור נגרר/נתמך/רכב אספנות יש לרשום "לא נדרש"
 • הננו מתחייבים לשמור את הטובין ברשותנו עד לאישור המעבדה.
 • יש לצרף העתק של:

 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • ניתן לטעון קבצים מסוג JPG,PNG,GIF,DOC,PDF ו- XLS בלבד