מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs המעבדה להנדסת רכב ומכונות הזמנת עבודה (יבוא אישי) שחרור מכס

הזמנת עבודה (יבוא אישי) שחרור מכס

טופס זה מהווה הזמנת עבודה בנוסף לבקשה לשחרור ומבטל את הצורך בשליחת מכתב בקשה נוסף. 

דף מידע – יש לקרוא ולהוריד טופס של משרד החתבורה

 • עדכון

  בדיקת קסדות ביבוא אישי מבוצעת ע"י משרד התחבורה - אין צורך למלא טופס זה
 • פרטי איש הקשר:

 • (לכתובת זו יישלח עותק מטופס זה)
 • תיאור ופירוט היבוא:

 • לציין סניף דואר או חברת שילוח
 • מיקום החבילה מופיע על דף ההודעה בד"כ בתחתית
 • תאור הטוביןיצרןארץ המקורכמות לשחרור
 • הננו מתחייבים לשמור את הטובין ברשותנו עד לאישור המעבדה.
 • אנא צרף העתק של:

 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
  https://iim.technion.ac.il/wp-content/uploads/2018/06/12.pdf
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • ניתן לטעון קבצים מסוג JPG,PNG,GIF,DOC,PDF ו- XLS בלבד