מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs המעבדה להנדסת רכב ומכונות מוגן: טופס פיקוח זמני

מוגן: טופס פיקוח זמני

 • טופס זה מכיל את כל הדרישות לפי סעיף 11.1.3 בנוהל פיקוח

  סעיף 11.1.3 מאחד את כל דרישות הפיקוח. הטופס אינו מכיל את הבדיקות טרם חתימה על הסכם פיקוח - פיקוח ראשוני ושני.
 • DD סלאש MM סלאש YYYY
 • פיקוח לפי סעיף 3.2

  ירוק - 2 פיקוחים בשנה רגיל - 4 פיקוחים בשנה מפר אמון - 6 פיקוים בשנה
 • 4. פירוט בדיקות הפיקוח:

 • 4.1 בדיקת מסמכים:

 • Max. file size: 50 MB.
 • Max. file size: 50 MB.
 • .4.2 בדיקות מעשיות:

 • פיקוח יבוא במתחם יצרן

 • יש לציין שם מוצר או לרשום לא ישים
 • Max. file size: 50 MB.
  לצלם סימון תקן !!!
 • הערות

 • Max. file size: 50 MB.
 • Max. file size: 50 MB.
 • Max. file size: 50 MB.
 • Max. file size: 50 MB.
 • Max. file size: 50 MB.
 • Max. file size: 50 MB.
 • יש לבחור את שם המפקח