מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs המעבדה להנדסת רכב ומכונות רכבי גפ"מ – מעבדת רכב

רכבי גפ"מ – מעבדת רכב

במעבדה להנדסת רכב ניתן לקבל שירות מלא לנושא הסבת רכבים להנעה בגפ“מ:

 • בדיקת תיעוד לצורך יבוא—הפקת הומולוגציה ישראלית למערכות הסבה.
 • בדיקת אב טיפוס, לצורך הוספה להוראת רישום.
 • בדיקת התאמה לאב טיפוס.
 • אישור מוסך להתקנת מערכות
 • אישור שחרור מהמכס למערכות ומיכלים.

קישור לטופס בדיקה ריק
בדיקת תיעוד לצורך יבוא—הפקת הומולוגציה ישראלית למערכות הסבה:
שלב ראשוני בתהליך אישור מערכת בישראל.
נבדקת התאמת המערכת ורכיביה לתקנים אירופאים רלוונטים לגפ“מ וזיהום אוויר
נבדקת התאמת המיכלים המשוייכים למערכת, לתקן LPG
נבדקת רמת ביקורת האיכות של יצרן המערכת
בסוף בדיקה חיובית, מופקת תעודה, הכוללת את פרטי המערכת ורכיביה וכן המיכלים ואביזריהם.
התעודה מנחה את מחלקת התקינה באגף הרכב של משרד התחבורה לצורך אישור המערכת.

בדיקת אב טיפוס

אב טיפוס הוא כלי רכב המוגדר ע“י הפרמטרים הבאים:

 • תוצר רכב (מס‘ 30 בתמונה)
 • דגם רכב וכינוי מסחרי (מס‘ 31 ו 33 )
 • דגם מנוע (מס‘ 19)
 • נפח מנוע (מס‘ 18)

לאחר אישור רכב העונה על 4 פרמטרים מסויימים ניתן לאשר לפיו רכבים נוספים (כל הפרמטרים חייבים להיות זהים) עבור הרכבים הבאים תופק תעודת בדיקת התאמה לאב טיפוס (הערה : ברכב מתוצרת אמריקאית בלבד יכול להיות הבדל באות או הספרה השלישית בלבד מתוך 3 תווים בדגם המנוע – מס‘ 19 )

דוגמת רשיון רכב

אישור שחרור מהמכס

ערכת ההסבה מותרת לשחרור מהמכס רק באישור מעבדה מוסמכת מטעם משרד התחבורה. בכל יבוא נדרש יבואן המערכת ו/או המיכלים לפנות למעבדה לצורך קבלת אישור שחרור מהמכס, המעיד על התאמת המערכת לתקנים הרלוונטים וכן אישורה בארץ.

LPG kit installation

קישור לאתר משרד התחבורה – ריכוז מידע בנושא גפ"מ

קישור ל HOW STUFF WORKS בנושא גפ"מ

עדכון דרישות להסבת כלי רכב לגפ"מ

דרישות משרד התחבורה לרכבים העונים לדרישות יורו 5

דרישות משרד התחבורה לנושא גט"ד

דרישות חובה להסבת כלי רכב להנעה בגז טבעי דחוס

 

 

דגשים בעקבות ליקויים חוזרים שהתגלו בבדיקות רכבים:

 • מתקין מערכת גפ"מ לא מורשה לבצע שינוי מבנה ברכב פרט להתקנת המערכת – לא ניתן לשנות מיקום או עיגון מושבים, חיתוך קורות אורך ורוחב , הגבהת מרכב וכיוב'
 • התקנת מיכל במקום שיצרן הרכב יעד למושב אסורה, למעט מקרים בהם המושב המקורי תוכנן כמושב מתקפל או נשלף למקום יעודי ברכב וכן שמיקום המיכל יהיה מאחורי כל הנוסעים. לא תאושר התקנת מיכל אם ניתן להתקין מושב לידו או מאחוריו.
 • רשיון הרכב מציין מועד עליה לכביש. אם המועד המצויין הוא 9/09 או מאוחר יותר, יש להתקין מערכת המתאימה ליורו 5 וכן להגיש נספח ב' חתום.
 • רכב יוכל להיבדק אך ורק במקום מוסמך – מוסך מורשה גפ"מ המוסמך להתקנת המערכת הספציפית.
 • ברכבים שהגיעו לבדיקה לאחר טיפול שגרתי ברכב או תיקון לאחר תאונה , התגלו ליקויים חמורים : מכלים משוחררים, חבקים משוחררים שאפשרו דליפות. יש להדגיש בפני בעלי הרכבים כי טיפול ברכב במוסך שאינו מוסמך לנושא הגפ"מ עלול להוות סכנה .
 • התקן האירופאי R67 קובע מרחק מינימלי בין מיכל המותקן מתחת לרכב ובין הקרקע. המרחק מוגדר כאשר הרכב בעומס מלא. רכב בו מותקן מיכל מתחת לרכב יבדק ללא עומס כאשר המרחק הנדרש הוא 250 מ"מ בין הנקודה הנמוכה ביותר במיכל לבין הקרקע.
 • המרחק בין מיכל הגפ"מ ומערכת הפליטה לא יפחת מ 100 מ"מ.
 • בעקבות קבלת  מכתב מיצרן טויוטה, משרד התחבורה אינו מתיר התקנת מערכת מרכב מתוצרת טויוטה בעל דגם מנוע 3ZZ