מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs המעבדה להנדסת רכב ומכונות בדיקה פרטנית – רישום ראשוני / שינוי מבנה

בדיקה פרטנית – רישום ראשוני / שינוי מבנה

 

המעבדה להנדסת רכב בטכניון מבצעת רישום רכב ושינוי מבנה  בהתאם לנהלי משרד התחבורה.

משרד התחבורה פרסם את הודעת העברת הפעילות מעמדה אחת למעבדה לרכב:

 

הודעה על העברת פעילות , הודעת עדכון

נוהל רישום ראשוני (נוהל H-02-2018)

נוהל שינוי מבנה (נוהל H-01-2019)

נוהל AFTERMARKET (נוהל H-05-2020)

 

 

הודעה לנושא נק' עיגון לריתום מטענים:

  • רכבים ישנים שנרשמו לפני 01/2022 – היבואן / יצרן ינפיק אישור לרכב בהתאם לנספח א' / ב' בנוהל (קישור ).
    בעל הרכב יגיע עם האישור למכון רישוי בטסט השנתי בשנת 2022 ומכון הרישוי יבטל את ההגבלה.
  • רכבים חדשים שיירשמו לראשונה החל מ 01/2022 – היבואן / היצרן מחויב להזין בעת הדפסת רישיון הרכב הגבלה BG- קיים נקודות עיגון.
  • היצרנים המורשים הם אלה שקיבלו קוד עיסוק 415 ברישיון ייצור שלהם בכפוף לאב טיפוס מאושר.

 

AMR + IMR

AMR 005402 – Additional Mandatory Requirements For Buses In Categories M2, M3

IMR 005380 – IMR for vehicles manufactured according to federal regulations

RR 5377 – RR vehicles categories M2 M3 Electric and plug in