מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs המעבדה להנדסת רכב ומכונות בדיקה פרטנית – רישום ראשוני / שינוי מבנה

בדיקה פרטנית – רישום ראשוני / שינוי מבנה

 

 

בהתאם לנוהל משרד התחבורה, המעבדה לרכב מבצעת בדיקות פרטניות לרכבים לצורך רישום ראשוני או שינוי מבנה.

תהליך הבדיקה:

נוהל 

ריכוז Q&A מול משרד התחבורה:

  • רכב עם רשיון כתום לא יבדק ע"י המעבדה לרכב
  • רישום ראשוני למוניות להסעות מיוחדות (רכב פרטי 4 או 6 נוסעים) בייבוא אישי ויבואן זעיר בשלב זה הנ"ל מועבר למכוני רישוי המורשים
  • מוניות שירות / ניגשות יבוצע הרישום על ידי מעבדות מוסמכות
  • רישום ראשוני של מונית שירות ו/או נגישה יש לוודא שעם הניירת של בדיקה פרטנית מועבר אישור על זכות ציבורית פנויה.
  • רישום ראשוני של כל סוגי הרכבים נדרש לוודא שהיבואן משדר רכבית וקיים רישיון זמני
  • רישום ראשוני לאוטובוסים יש לוודא שעם הניירת של בדיקה פרטנית מועבר גם "רישיון הפעלה" מתחבורה ציבורית על שם חברת ההיסעים אשר מקבלים אותו  מהגב' סיגל שרפלר ממחלקת היסעים מנהל יבשה. (בדרך כלל חב' ההסעות פונה לגב' סיגל שרפלר בכתובת heseim@mot.gov.il)
  • שינוי מבנה של אוטובוס חזרה למסחרי מרכב אחוד נדרש בהצגת אישור מתחבורה ציבורית שהאוטובוס יצא מהשירות (ביטול רישיון ההפעלה).
  • רישום או ביטול רישום אמבולנס ,המעבדה נדרשת לקבל מראש אישור ממשרד הבריאות מר יאיר חברוני דוא"ל yair.hevroni@MOH.GOV.il  ואישור של הגב' יפה סרי מאגף הרישוי דוא"ל yaffas@mot.gov.il  את האישורים יועברו עם הניירת של בדיקה פרטנית.

 

נהלים ומפרטים נוספים

רישום ראשוני

קטגוריה N עבור 2 סרנים

נוהל:  H-01-2018-28_07_2019.

רישום ראשוני

קטגוריה N

 נוהל H-02-2018 01_04_2019

 

 שינוי מבנה

קטגוריה N שינוי מבנה

נוהל H-01-2019 01_12_2019

רישום לראשונה של גרורים ונתמכים

 הוראת נוהל 2/2020

 רישום לראשונה של אוטובוסים חדשים הוראת נוהל 3/2020
   

טפסים

טופס בקשה לרישום רכב קישור להורדה
 רישום ראשוני/שינוי מבנה – לרכב מקטגוריה M1 טופס לקוח טכניון