מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs המעבדה להנדסת רכב ומכונות הזמנת עבודה / שחרור מכס

הזמנת עבודה / שחרור מכס

טופס זה מהווה הזמנת עבודה בנוסף לבקשה לשחרור ומבטל את הצורך בשליחת מכתב בקשה נוסף. 

 • פרטי איש הקשר:

 • (לכתובת זו יישלח עותק מטופס זה)
 • תיאור ופירוט היבוא:

 • תעריף מכסתאור הטוביןיצרןארץ המקוריחידת מידהכמות לשחרור 
 • הננו מתחייבים לשמור את הטובין ברשותנו עד לאישור המעבדה.
 • אנא צרף העתק של:

 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • סוגי קבצים מורשים: jpg, doc, png, gif, pdf, Max. file size: 50 MB.
 • ניתן לטעון קבצים מסוג JPG,PNG,GIF,DOC,PDF ו- XLS בלבד