וובינר של לשכת המהנדסים בנושא : ריתוך לייזר ליישומים תעשייתיים

וובינר של לשכת המהנדסים בנושא : ריתוך לייזר ליישומים תעשייתיים

Laser

ריתוך לייזר ליישומים תעשייתיים -סקירה כללית ודוגמאות לריתוך מתכות קשות-ריתוך וחיבור חומרים שונים. יועבר ע"י ד"ר אלכסי קובלבסקי  ראש תחום לייזר וריתוך בתאריך 14.2 בשעה 15:00 רישום דרך הקישור