אודות המכון

אודות המכון

המכון הישראלי לטכנולוגיות ייצור חומרים הוקם בשנת 1963 (לשעבר "מכון המתכות הישראלי") על מנת לשמש כגשר בין הקהילה האקדמית בטכניון ובין התעשייה הישראלית. בצוות המכון חוקרים ומהנדסים מנוסים המתמחים בתחומים רחבים הקשורים לטכנולוגיות החומרים, עם דגש על מתכות, קרמיקות ושילוב ביניהן. המכון מקדם חדשנות טכנולוגית ומדעית ומוביל פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשות, חומרים מתקדמים ותהליכי ייצור חדשניים.

המכון עובד בשיתוף פעולה מלא עם סגל המחקר בטכניון, תוך שימת דגש על ההיבטים היישומיים, כאשר לרשות חוקרי המכון עומד ציוד המחקר המתקדם המצוי בקמפוס הטכניון.

חוקרי המכון מעורבים במחקרים בין-לאומיים רבים ומקיימים קשר רצוף עם מכוני מחקר מהמובילים בעולם. הידע והקשרים הטכנולוגיים המתפתחים במסגרת פעילות זו עומדים לרשות התעשייה הישראלית.

על מנת לכסות טווח פעילות רחב, המכון פועל במספר תחומים מרכזיים: הדפסת תלת-ממדית של מתכות וקרמיקות, תהליכים מתקדמים (שילוב חומרים מתקדמים תוך "שדרוג של תהליכי ייצור קונבנציונליים"), אפיון מתקדם, חקר כשל, מכניקת שבר, מניעת קורוזיה וטיפול פני שטח פונקציונליים, תהליכי חיבור וריתוך, טכנולוגיות לייזר מתקדמות ועוד.

למכון שתי מבדקות ובהן המעבדה להנדסת רכב ומכונות המהווה מעבדה מוסמכת על ידי משרד התחבורה ויחידת הפלדה אשר מבצעת בדיקות לפלדת בניין בארץ ובחו"ל. 

לצורך מתן מענה מקצועי רחב לצרכי התעשייה בתחום הבדיקות והפיקוח, המכון מפעיל שרותי מבדקה מגוונים אליהם הוא מוסמך על פי ISO 17020 ו-ISO 17025 על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות המוכרת על ידי ארגון ILAC הבינלאומי.