צוות המעבדה להנדסת רכב

צוות המעבדה להנדסת רכב

חגי בק – מנהל המעבדה להנדסת רכב

חגי בק – מנהל המעבדה להנדסת רכב

מהנדס – איציק בן הרואה

מהנדס – איציק בן הרואה

מהנדס- יבגני קוליקוב

מהנדס- יבגני קוליקוב

קובי מגן (מחפודה)

קובי מגן (מחפודה)

יהודה דוד

יהודה דוד

יוחאי דוד

יוחאי דוד