תחום אפיון מתקדם וחקר כשל

תחום אפיון מתקדם וחקר כשל

תחומי עניין

שתלים דנטלים
כלי חיתוך
חלקי רכבים
ריתוך, הלחמה ואיתוך
רכיבי מיקרואלקטרוניקה
מטלורגיית אבקות
צינורות
פריכות מימניתטיטניום לפלב"מ, קובלט לפלב"מ)