מחקרים ופרסומים

מחקרים ופרסומים

בדף זה ניתן למצוא מחקרים ופרסומים מטעם המעבדה לרכב.

 

המעבדה מבצעת מחקרים עבור משרד התחבורה (ניתן לצפות באתר משרד התחבורה בלבד, לאחר היתר פרסום)

עבור גופים ציבוריים בנושאי בטיחות בדרכים וחלפים לרכב

עבור גופי פרטיים בהתאם לתקינה אירופאית\אמריקאית

 

הארכת תוקף רשיונות 2019 עד 28/2/2020