יבוא חלפים לרכב

יבוא חלפים לרכב

המעבדה להנדסת רכב מוסמכת לאשר יבוא מוצרי תעבורה בהתם לנהלי משרד התחבורה.

משרד התחבורה פרסם את המדיניות החדשה בתחום יבוא מוצרי התעבורה. 

הודעה על תחילת יישום

 מעבר למדיניות חדשה באמצעות המעבדות המוסמכות בלבד – הארכה

 המדיניות החדשה – נוהל מלא (עדכון יולי 2021)

 טבלאות מוצרי תעבורה לפי פרט מכס (עדכון יולי 2021)

גליונות תיקון לטבלאות מוצרי תעבורה באתר משרד התחבורה , עמוד מדיניות יבוא

 

 

ביטול נהלי יבוא החל מ1/5/16

עדכון לביטול הנהלים – נוהל 10/04 פעיל

בדיקה פיקוח ושחרור ע"י מעבדה מוסמכת       עדכון מועד יישום

 

טפסים ליבואנים (לצורך הפקת או עדכון הסכם  פיקוח):

יבואן חדש  – יש למלא את המסמכים ב4 קישורים הבאים

יבואן המעדכן הסכם – יש למלא "נספחי יבואן" + "בקשה למתן אישור"

בדיקת דרישות ליבוא

לצורך יבוא מוצרי תעבורה יש לבצע את התהליך הבא:

  • בדיקת פרט המכס ברשימת משרד התחבורה (קישור).
    לצד הפריט יופיעו דרישות חובה ודרישות נוסופת – יש להעביר את כל המסמכים בהתאם לדרישות
  • אם הפריט לא מופיע ברשימה יש לבדוק האם מוגדר תחת משרד התחבורה קישור לצו יבוא חופשי
  • מידע נוסף נמצא בדף תעריף המכס קישור לדף תעריף מכס (קישור חדש – שער עולמי)
  • לאחר הבדיקות האמורות יש להעביר מייל הכולל התעודות הנדרשות וכן טבלה המפרטת את כל הפריטים: פרט מכס, תאור, יצרן, מותג (עדיפות לטבלת אקסל)

למידע נוסף: 

carimport@trdf.technion.ac.il

 

נהלים ומפרטים נוספים

3 ערמות צמיגים

נוהל 10/04 (עדכון מרץ 2020)

נוהל 27/14

הסבר על סימון SWR

 תצהיר יבואן צמיגים על בדיקת משלוח צמיגים WORD  EXCEL , טופס מקורי

הצהרת יצרן צמיגים (טופס משרד התחבורה)

 פנסים מהבהבים מסוגים שונים

 נוהל משרד התחבורה

 

 תמונת קלנועית

השירות ינתן לאחר עדכון התקנות

 נוהל משרד התחבורה – קלנועית

 סקיצת במת הרמה

השירות יופסק מתאריך 15/11/20 בעקבות החלטת משרד העבודה מסמך 845433.

 נוהל המעבדה 

דרישות חובה ליחידת הינע לכסא גלגלים לנכים ומוגבלים 6.6.2017 קישור לנוהל

 

קישור לנהלי יבוא באתר משרד התחבורה