גנאדי קוזיוקין – ראש תחום קורוזיה וטכנולוגיות פנ"ש

גנאדי קוזיוקין – ראש תחום קורוזיה וטכנולוגיות פנ"ש